Seminarier 23 mars

Under Kallelsedagarna har du möjlighet att vara med på två olika seminarier. Du väljer seminarium i samband med att du anmäler dig till dagarna. Välj tre seminarier eftersom något kan bli inställt.
 

1. PASTOR - KALLELSE, UTBILDNING, TJÄNST

Hur blir man pastorskandidat? Hur ser utbildningen ut? Hur är det att läsa på THS? Vad gör man som pastor? Finns det några tjänster att få? En pastorskandidat och en pastor i tjänst berättar om sin kallelse och om pastorsutbildningen utifrån deras olika perspektiv.
David Wedegård, pastor i Jakobsbergskyrkan
Olivia Salomonsson, pastorskandidat som studerar på Teologiska högskolan, Stockholm

 

2. DIAKON - KALLELSE, UTBILDNING, TJÄNST

Hur blir man diakonkandidat? Hur ser utbildningen ut? Vad gör man som diakon? Finns det några tjänster att få? Personer med olika bakgrund berättar om kallelse, utbildning och hur det är att arbeta som diakon.
Olle Hilariusson, diakon och föreståndare på diakonala linjen på Bromma folkhögskola
Titti Larsson, diakonkandidat som studerar på diakonala linjen på Bromma folkhögskola

 

3. MISSIONÄR/MISSIONSARBETARE - KALLELSE, UTBILDNING, TJÄNST

Gud bygger sitt rike i världen. I ord och handling kan du och jag vittna om det i Sverige och i världen. Hur arbetar vi med internationell mission idag? Kan jag bli missionär? Hur? Kan man prova? Ett seminarium för dig som vill veta mer om internationell mission.
Ulrika Morazán, biträdande chef för Equmeniakyrkans internationella enhet och samordnare för Latinamerika

 

4. Att sadla om mitt i livet

Vad innebär det att bryta upp mitt i livet, gå in i studier och börja arbeta som pastor eller diakon? Behövs det en särskild kallelse för att gå från det invanda och trygga till något nytt och oprövat? Två medarbetare som sadlat om berättar om särskild studiegång, upplevelsen av att sitta på skolbänken efter många års yrkesarbetande, glädjen i att träffa andra studerande i olika åldrar och inte minst glädjen över att sedan få vara i tjänst och vad livserfarenheten betyder i det uppdraget.
Karin Andersson, diakon i Kyrkan vid Brommaplan
Henrik Einarsson, pastorskandidat

 

5. kallad till FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE

Det finns ett stort behov av nya församlingar i vårt land! Vi behöver plantera nya församlingar som når nya människor, på nya platser och i nya sammanhang. I detta seminarium lyfter vi fram två sätt att skapa nytt: dels "nyplantering" då man börjar där ingen tidigare församling finns och dels "återplantering" då en befintlig församling får börja om på nytt.
Hans Sundberg, pastor och sammankallade för Region Stockholms församlingsgrundande grupp i Equmeniakyrkan
Sara Klintemyr, pastorskandidat

 

6. ATT ARBETA I UNIVERSITETSKYRKAN

I Sverige finns ca 400 000 studenter på olika universitet och högskolor. Universitetskyrkan finns för både studenter och anställda. Elisabet Ravelojaona är studentpastor på Södertörns Högskola och Campus Flemingsberg. Hon delar med sig erfarenheter av hur det är att jobba som pastor inom högskola och universitet. Ett spännande arbete i det akademiska och mångkulturella Sverige.

 

7. ANSTÄLLD MED BARN- OCH UNGDOMSINRIKTNING

Vad innebär det att jobba med barn- och ungdomsinriktning i en församling? En pastor och en diakon som arbetar med inriktning på barn och unga delar med sig av sina erfarenheter av tjänstens glädjeämnen, utmaningar och möjligheter.
Gunnel Näsfors, diakon i Västerledskyrkans församling i Enköping
Johanna Ågestad, pastor i Åbybergskyrkan i Vallentuna