Seminarier 25 mars

Under Kallelsedagarna har du möjlighet att vara med på två olika seminarier. Du väljer seminarium i samband med att du anmäler dig till dagarna. Välj tre seminarier eftersom något kan bli inställt.
 

1. Kallelse till pastor

Hur blir man pastorskandidat? Hur ser utbildningen ut? Hur är det att läsa på THS? Finns det några tjänster att få? Ett par pastorskandidater berättar om sin kallelse och om den utbildning som de står mitt uppe i.
Elin Harrysson och Jonatan Forsling, pastorskandidater som är studenter på THS
 

2. Kallelse till diakon

Hur blir man diakonkandidat? Hur ser utbildningen ut? Vad gör man som diakon? Finns det några tjänster att få? Personer med olika bakgrund berättar om bland annat utbildningen och hur det är att arbeta som diakon.
Olle Hilariusson, diakon och föreståndare på diakonala linjen på Bromma folkhögskola
Karin Andersson, diakonkandidat som studerar på diakonala linjen på Bromma folkhögskola
 

3. Kallelse till missionär/missionsarbetare

Gud bygger sitt rike i världen. I ord och handling kan du och jag vittna om det i Sverige och i världen. Hur arbetar vi med internationell mission idag? Vad är Apg29? Kan jag bli missionär? Hur? Ett seminarium för dig som vill veta mer om internationell mission.
Andreas Karlsson, samordnare för Eurasien, Equmeniakyrkan
 

4. Att sadla om mitt i livet

Vad innebär det att bryta upp mitt i livet, gå in i studier och börja arbeta som pastor eller diakon? Behövs det en särskild kallelse för att gå från det invanda och trygga till något nytt och oprövat? Två medarbetare som sadlat om berättar om särskild studiegång, upplevelsen av att sitta på skolbänken efter många års yrkesarbetande, glädjen i att träffa andra studerande i olika åldrar och inte minst glädjen över att sedan få vara i tjänst och vad livserfarenheten betyder i det uppdraget.
Maria Lundin, diakon, tidigare anställd i Equmeniakyrkan, Asklanda-Ornunga
Sophia Paulsson Sjödin, pastor i Equmeniakyrkan, Holmedal och Blomskog
 

5. kallad till pionjär

Det finns ett stort behov av nya församlingar i vårt land! Vi behöver plantera nya församlingar som når nya människor, på nya platser och i nya sammanhang. I detta seminarium lyfter vi fram två sätt att skapa nytt: dels "nyplantering" då man börjar där ingen tidigare församling finns och dels "återplantering" då en befintlig församling får börja om på nytt. 
Peter Svanberg, samordnare för det församlingsgrundande arbetet inom Equmeniakyrkan

Carina Hult, pastor i Gråbo och på Marstrand
 

6. ATT ARBETA I sjukhusKYRKAN

Att vara kyrka på sjukhus är att möta människor som är i en utsatt situation. Kyrkans närvaro på sjukhuset predikar – den berättar, utan ord, om en Gud som vill vara mitt i och närvarande där mänskligt liv är svagt, utsatt och hotat. Det säger så mycket om vem Gud är och var Gud är. Men det är samtidigt en stor arbetsplatskyrka och en miljö där kompetens och erfarenhet värderas högt. Vad är kyrkans bidrag i vårdmiljön? Hur rustar man sig för tjänst utanför "kyrkans väggar"? Vad gör det med mötet, att ingen av oss som möts befinner sig på "hemmaplan"? Hur påverkar arbetet i sjukhuskyrkan min tro och teologi?
Christina Lindgren, sjukhuspastor på Södersjukhuset i Stockholm

 

7. pastor och diakon i glesbygd

Jesus drog sig tillbaka till öde trakter för att be. Kristna har sedan dess ofta sökt ensamheten och avskildheten och där upplevt Gud starkare än i myllret av människor och ljud. Vad innebär det att arbeta i en mindre församling i glesbygd? En pastor och en diakon delar med sig av sina erfarenheter av tjänstens utmaningar, glädjeämnen och möjligheter.
Johanna Lindar, pastor i Equmeniakyrkan, Alstermo
Monica Thorängen Hjelm, diakon i Equmeniakyrkan, Nyed