Seminarier 17 mars

Under Kallelsedagarna har du möjlighet att vara med på två olika seminarier. Du väljer seminarium i samband med att du anmäler dig till dagarna. Välj tre seminarier eftersom något kan bli inställt.
 

1. PASTOR - KALLELSE, UTBILDNING, TJÄNST

Hur blir man pastorskandidat? Hur ser utbildningen ut? Hur är det att läsa på THS? Vad gör man som pastor? Finns det några tjänster att få? Ett par pastorskandidater berättar om sin kallelse och om den utbildning som de står mitt uppe i.
Marcus Johnson och Kim Lillskog, pastorskandidater och studenter på THS

 

2. DIAKON - KALLELSE, UTBILDNING, TJÄNST

Hur blir man diakonkandidat? Hur ser utbildningen ut? Vad gör man som diakon? Finns det några tjänster att få? Personer med olika bakgrund berättar om kallelse, utbildning och hur det är att arbeta som diakon.
Olle Hilariusson, diakon och föreståndare på diakonala linjen på Bromma folkhögskola
Sara Stignäs, diakonkandidat som studerar på diakonala linjen på Bromma folkhögskola

 

3. MISSIONÄR/MISSIONSARBETARE - KALLELSE, UTBILDNING, TJÄNST

Gud bygger sitt rike i världen. I ord och handling kan du och jag vittna om det i Sverige och i världen. Hur arbetar vi med internationell mission idag? Kan jag bli missionär? Hur? Kan man prova? Ett seminarium för dig som vill veta mer om internationell mission.
Johan Lindgren, Internationell koordinator, Equmenia

 

4. Att sadla om mitt i livet

Vad innebär det att bryta upp mitt i livet, gå in i studier och börja arbeta som pastor eller diakon? Behövs det en särskild kallelse för att gå från det invanda och trygga till något nytt och oprövat? Två medarbetare som sadlat om berättar om särskild studiegång, upplevelsen av att sitta på skolbänken efter många års yrkesarbetande, glädjen i att träffa andra studerande i olika åldrar och inte minst glädjen över att sedan få vara i tjänst och vad livserfarenheten betyder i det uppdraget.
Maud Skagerman, diakon i Högdalskyrkan
Arne Josefsson, pastor i Equmeniakyrkan i Mariestad

 

5. kallad till pionjär

Det finns ett stort behov av nya församlingar i vårt land! Vi behöver plantera nya församlingar som når nya människor, på nya platser och i nya sammanhang. I detta seminarium lyfter vi fram två sätt att skapa nytt: dels "nyplantering" då man börjar där ingen tidigare församling finns och dels "återplantering" då en befintlig församling får börja om på nytt.
Peter Svanberg, 
regional samordnare samt nationell rådgivare för församlingsgrundande arbete i Equmeniakyrkan

 

6. ATT VARA PASTOR I KRIMINALVÅRDEN

"Kan man läsa sagor för de intagna?" Om verkligheten och metoder för samtalet innanför murarna.
Ante Lindström, pastor med 20 års erfarenhet av arbete i fängelse och häkte.

 

7. ATT ARBETA I EN MÅNGKULTURELL FÖRSAMLING

Sverige är hem för människor från olika länder och med olika bakgrund. Det är något som märks mer och mer i församlingar över hela landet. Diakon Omon Norén och pastor Tomas Olsson har stor erfarenhet av den mångfaldiga församlingens möjligheter och utmaningar. De delar med sig om hur det är att jobba som pastor och diakon i en mångkulturell församling.