Enskilt samtal om kallelse, utbildning och tjänst 17 mars

Istället för ett av seminarierna kan du välja ett enskilt samtal om kallelse, utbildning och tjänst. Här presenteras de personer som erbjuder sådana samtal.

 

Rune W Dahlén, pastor, lektor i kyrkohistoria på THS, handläggare för medarbetarrekrytering och kontaktlärare för pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan
Marie Lindholm, diakon, handläggare för medarbetarrekrytering diakoner och för vägledningsåret samt kontaktperson för diakonkandidaterna inom Equmeniakyrkan

 

 

 

 

 

Jonas Eveborn, pastor, föreståndare för den ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, Equmeniakyrkans kaplan på THS samt under våren 2018 vikarierande kontaktperson för pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan och handläggare för medarbetarrekrytering

Olle Hilariusson, diakon, lärare på fritidsledarutbildningen och föreståndare på den diakonala linjen på Bromma folkhögskola