Enskilt samtal om kallelse, utbildning och tjänst 25 mars

Istället för ett av seminarierna kan du välja ett enskilt samtal om kallelse, utbildning och tjänst. Här presenteras de personer som erbjuder sådana samtal.

 

Rune W Dahlén, pastor, lärare på THS, utbildningssekreterare och kontaktlärare för pastorskandidaterna inom Equmeniakyrkan
Marie Lindholm, diakon och diakonihandläggare, kontaktperson för diakonkandidaterna inom Equmeniakyrkan
Linnéa Lidskog, pastor, barn- och ungdomskoordinator i Equmenia, anställd i Equmeniakyrkan för att vara kontaktperson för pastorskandidaterna och arbeta med rekrytering av nya medarbetare
Olle Hilariusson, diakon, lärare på fritidsledarutbildningen och föreståndare på den diakonala linjen på Bromma folkhögskola