Program

Fredag 22 mars

17.00  

Kvällsmat, Restaurang Campus

18.00  

Introduktion, Kapellet

18.30

Bibelstudium om kallelsen, Kapellet
Britta Bolmenäs, pastor i Värnamo Missionskyrka

19.30

Fika och samtal i grupper, Ljushallen

20.30

Andakt med musik, Ljushallen


Lördag 23 mars

09.30

Morgonbön och därefter bibelstudium om kallelsen, Kapellet

Johnny Brorson, pastor i Equmeniakyrkan Alingsås

11.00

Fika, Restaurang Campus

11.30

Seminarium 1

12.45

Lunch, Restaurang Campus

13.45

Seminarium 2

15.00

Andakt, Kapellet
Vittnesbörd, sång, förbön

Linnéa Lidskog och Marie Lindholm med flera