Program

Fredag 16 mars

17.00  

Kvällsmat, Restaurang Campus

18.00  

Introduktion, Kapellet

18.30

Bibelstudium om kallelsen, Kapellet
Sara Mellergård, pastor, evangelist och samordnare för församlingsgrundande arbete i Region Stockholm

19.30

Fika och samtal i grupper, Ljushallen

20.30

Andakt med musik, Ljushallen


Lördag 17 mars

09.30

Morgonbön och därefter bibelstudium om kallelsen, Kapellet

Jonas Eveborn, pastor, kaplan på THS, föreståndare för Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby och vikarierande handläggare för rekrytering inom Equmeniakyrkan

11.00

Fika, Restaurang Campus

11.30

Seminarium 1

12.45

Lunch, Restaurang Campus

13.45

Seminarium 2

15.00

Andakt, Kapellet
Vittnesbörd, sång, förbön

Jonas Eveborn, Rune W Dahlén, Inger Burgén Levin, Johan Wikström med flera