Kallelsedagar 16-17 mars

När "Student för en dag" på THS och den öppna samlingen på Bromma folkhögskola slutar på fredag eftermiddag startar Kallelsedagarna, ett program som Equmeniakyrkan och Equmenia arrangerar. Även Kallelsedagarna äger rum på Campus Bromma.

Sista anmälningsdag är FREdagen den 9 mars. Anmälan KAN görAs på denna hemsida FRÅN OCH MED DEN 1 FEBRUARI.