Kallelsedagar 22-23 mars

På fredag eftermiddag kl.16.00 är det möjligt att börja anmäla sin ankomst till Kallelsedagarna. För en extra avgift kan man äta kvällsmat på Campus Bromma Restaurang kl.17.00 (om kvällsmat önskas markerar man det på sin anmälan). Introduktion till Kallelsedagarna börjar kl.18.00 i kapellet på Bromma Folkhögskola och in-checkningsdisken är bemannad från kl.16.00 och framåt. Kallelsedagarna arrangeras av Equmeniakyrkan och Equmenia. 

Sista anmälningsdag är FREdagen den 15 mars.